Landskrona bostäder är ett familjeägt företag som genom dotterbolag, långsiktigt äger och förvaltar fastigheter företrädesvis i Landskrona Stad.

Företaget bildades 1987 då den första fastigheten förvärvades.

1998 förvärvades den första hyresfastigheten.

För närvarande äger vi över 200 lägenheter i centrala Landskrona samt ett antal industrifastigheter i Landskrona Stad och Halmstad Kommun. Vi har även en del kommersiella lokaler, parkeringsplatser och garage för uthyrning.

Ett av våra viktigaste ledord är TRIVSEL, vi vill att alla våra hyresgäster ska trivas med och hos oss.
Detta tror vi att vi uppnår genom ordning och reda i såväl våra fastigheter som i allt vi gör.

Vi är anslutna till och har därmed förbundit oss att följa den uthyrningspolicy som gäller i Landskrona Stad och som är framarbetad och fastställd av Landskrona Stadsutveckling AB.


Bolagsstruktur

Vårt moderbolag Landskrona Bostäder AB äger ett antal dotterbolag som i sin tur förvaltar ett antal fastigheter.

Landskrona Bostäder AB